Juridische informatie

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van de persoonsgegevens die naar ORTIS worden verzonden via de website www.ortis.com voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
ORTIS kan occasioneel zijn privacybeleid wijzigen en deze wijzigingen publiceren. Deze zullen zichtbaar zijn via de homepage.
ORTIS raadt de gebruikers aan het privacybeleid regelmatig te bekijken om kennis te nemen van de wijzigingen.
Door gebruik te maken van de website www.ortis.com en door informatie te verzenden via het ad hocformulier, stemt de gebruiker in met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ORTIS, zoals beschreven in dit bit beleid.

1. Verantwoordelijke van de verwerking

Alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website www.ortis.com mogen verzonden worden naar het adres van ORTIS Laboratoria (Hinter der Heck 46 te B-4750 Elsenborn/ Bütgenbach (België) of naar het e-mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien." href="mailto:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien." style="color: rgb(31, 150, 15); text-decoration: underline; cursor: pointer; background-color: transparent;">Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

2. Verzamelen van gegevens 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens.
Een gewoon bezoek aan de website www.ortis.com houdt niet in dat er persoonlijke gegevens en informatie van de gebruiker worden verzameld. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verzameld, op voorwaarde dat de gebruiker zijn of haar toestemming gegeven heeft na het invullen van het correcte formulier op de website www.ortis.com.

Persoonlijke gegevens

Met "persoonlijke gegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de "betrokkene" genoemd in de wet omtrent de persoonlijke levenssfeer). Met andere woorden, persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een natuurlijk persoon.

Het is mogelijk dat zulke informatie verzameld wordt op de website www.ortis.com. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de naam, de voornaam, het e-mailadres of een andere geografische locatie.

a. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om de gebruiker de gevraagde dienstverlening of informatie te bieden, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om de gebruiker te informeren over andere producten, diensten en aanbiedingen van ORTIS. 
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens heeft eveneens als doel de inschrijving te garanderen voor de exclusieve ORTIS-voordelen (wedstrijd, kortingsbon enz.) van elke geïnteresseerde persoon, voor zover deze voldoet aan de voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement.
Het verzamelen van gegevens biedt de gebruiker ook de mogelijkheid de ORTIS-nieuwsbrief te ontvangen.
Door zijn of haar persoonsgegevens mee te delen, geeft de bezoeker of deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de ORTIS Laboratoria om deze informatie te verwerken voor bovenvermeld doel.

b. Ontvangers van persoonsgegevens

ORTIS verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden. De gegevens die verzameld worden op de website www.ortis.com zijn uitsluitend bestemd voor ORTIS. 
Sommige van uw gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan partners en leveranciers van ORTIS om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. De partners en leveranciers van ORTIS verbinden zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken in het kader van diensten met betrekking tot ORTIS.

c. Bewaren van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan.

d. Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren, neemt ORTIS de passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen om ze te beschermen tegen verlies, onbedoelde vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.
ORTIS vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat wanneer hij of zij zijn of haar wachtwoorden, identificatienummers of andere instrumenten gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website, de bescherming daarvan onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker valt.

e. Recht op inzage, wijziging en bezwaar

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving volgens dewelke de gebruiker recht heeft op inzage van, wijziging van, bezwaar tegen en verwijdering van gegevens die op hem of haar betrekking hebben. 
Dit recht kan te allen tijde rechtstreeks worden uitgeoefend, via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.

Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens waarbij de gebruiker niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

  • het IP-adres dat aan de bezoeker werd toegekend tijdens de verbinding;
  • de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht;
  • de duur van de verbinding;
  • de geraadpleegde pagina's;
  • de gebruikte browser;
  • het platform en/of besturingssysteem dat op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd;
  • de zoekmachine evenals de zoekwoorden die werden gebruikt om de website te vinden.

Deze gegevens blijven anoniem en kunnen de gebruiker niet rechtstreeks identificeren. Ze vallen dus niet onder de noemer "persoonlijke gegevens".
Het automatisch verzamelen van niet-persoonlijke gegevens kan gebeuren via cookies of andere technologieën.

Cookies:

Wanneer u de website www.ortis.com bezoekt, worden er cookies geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
De website www.ortis.com is ontworpen om aandacht te besteden aan uw behoeften en verwachtingen. Op deze pagina kunt u een beter begrip krijgen van hoe cookies werken en hoe u ze kunt instellen.

a. Wat is een cookie?

Wanneer u websites bezoekt, waaronder de website www.ortis.com, worden kleine bestandjes (cookies genoemd) op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) geplaatst.
ORTIS gebruikt deze cookies voornamelijk om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en om het gebruik en de functionaliteit van de website te verbeteren; bijvoorbeeld om u te herkennen tijdens uw volgende verbinding en om u te voorzien van inhoud die mogelijk overeenkomt met uw taal of uw verwachtingen of interesses.
De aldus verzamelde informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Informatie met betrekking tot cookies kan niet worden geassocieerd met een naam en/of voornaam omdat deze geen persoonlijke gegevens bevat.
ORTIS gebruikt deze bestanden ook om de te bepalen hoe vaak de website wordt bezocht.
Cookies worden beheerd door uw browser. Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt later altijd terugkomen op dit punt en het gebruik van cookies weigeren en/of ze op elk moment verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

b. Hoe het gebruik van cookies accepteren of weigeren?

Door verder te surfen op de website www.ortis.com, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Als u cookies wilt uitschakelen, moet u de instellingen van uw browser veranderen. Raadpleeg hiervoor het menu "HELP".

c. Welke cookies gebruikt ORTIS?

Taalcookies
Doel: deze cookies slaan de gekozen taal van de gebruiker op voor een volgend bezoek.
Sessiecookies
Doel: deze cookies zorgen voor de juiste weergave van bepaalde delen van de website. Ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie voor de werking van de website.
Ze kunnen bijgevolg ook niet uitgeschakeld worden. Sessiecookies worden enkel voor de duur van het bezoek opgeslagen en worden verwijderd wanneer de sessie wordt gesloten.
Verkeerscookies van Google Analytics
Doel: deze cookies zorgen ervoor dat er statistieken kunnen opgemaakt worden over het webverkeer waardoor de website verbeterd kan worden.

d. Hoe cookies uitschakelen via mijn browser?

Als u cookies wilt instellen of uitschakelen, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefoxhttps://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html.

e. COOKIES VAN DERDEN

Het is mogelijk dat sommige derde partijen hun cookies via computertoepassingen (sociale netwerken, Flash) beschikbaar stellen op onze websites.
De uitgifte en het gebruik van deze cookies door deze derde partijen zijn onderworpen aan het beleid van deze bedrijven.

f. COOKIES GEPLAATST OP WEBSITES VAN DERDEN

Het is waarschijnlijk dat ORTIS onze activiteiten en/of onze aanbiedingen op websites van derden onder de aandacht brengt.
Deze cookies zijn voornamelijk bedoeld om u inhoud te presenteren die is aangepast aan uw interessegebieden en om het raadplegen van onze inhoud te tellen.
In dit geval is het mogelijk dat de eigenaar van deze website een cookie op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst.
ORTIS wil u verduidelijken dat het de integratie van deze cookies niet beheert en er geen controle over heeft. In dit opzicht adviseert ORTIS u om het cookiebeleid van de houders van deze websites te raadplegen.

De ORTIS-nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief, zal ORTIS uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven toe te sturen en om u te informeren over nieuwe producten en evenementen van ORTIS.
U kunt zich op eender welk moment uitschrijven voor deze dienst door op de daarvoor bestemde link te klikken in een van deze nieuwsbrieven.

De gebruikte soorten cookies worden minstens één keer per jaar bijgewerkt, op 1 januari van elk jaar.
Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 01/01/2017.


Gebruik van en toegang tot de website www.ortis.com

Welkom op de website www.ortis.com.
De informatie die u op deze website kunt raadplegen is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Editor en host:

De onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de website www.ortis.com
De website www.ortis.com (hierna de "Website" genoemd) wordt uitgegeven door ORTIS, dat zijn maatschappelijke zetel heeft te Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, België.
Het hosten van de Website wordt verzorgd door: CBlue, 
Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain, 484, 5004 Namen (Bouge), België.
Het gebruik van de Website en zijn functies is onderworpen aan de volledige naleving van deze gebruiksvoorwaarden, waarvan de gebruiker erkent dat hij of zij er kennis van genomen heeft en verklaart ze zonder voorbehoud te accepteren.
Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Missie van de website

De Website richt zich zowel tot professionele zorgverleners (artsen, apothekers, biowinkels, ...) via een ruimte die speciaal voor hen voorzien is, als tot het grote publiek (catalogus met producten, ruimte voor advies, ...).
De Website en de inhoud ervan maken gebruik van algemene termen uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Website en de inhoud ervan vormen geen vervanging voor professioneel medisch advies en worden niet als zodanig gepresenteerd.
De informatie op de Website is niet bestemd om gebruikt te worden bij het vaststellen van een diagnose of het voorschrijven van een medische behandeling en mag bijgevolg niet in dat kader gebruikt worden.
Voor alle medische aandoeningen of behandelingen wordt u aanbevolen om medisch advies in te winnen bij uw arts of een andere bevoelgde professionele zorgverlener.
Sla het advies van uw arts of een andere professionele zorgverlener niet in de wind als gevolg van informatie die u op de Website hebt gelezen.

Toegang tot de Website:

ORTIS behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen. De laatste geldige versie van de gebruiksvoorwaarden is altijd toegankelijk op de Website via de link op de homepage en kan op elk moment door de gebruikers worden geraadpleegd.
De gebruiker die (een deel van) de algemene voorwaarden of een latere wijziging weigert te aanvaarden, ziet af van gebruik van de Website.
ORTIS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten of om de toegang te wijzigen omwille van onderhoud of andere redenen zonder dat dit de gebruiker het recht geeft op enige compensatie in zijn of haar voordeel.

Gebruik van de Website:

De Website is gratis toegankelijk op het volgende adres: https:// www.ortis.com
Vóór gebruik van de Website moet de gebruiker verifiëren dat zijn of haar computerhardware compatibel is met het gebruik van de Website. ORTIS kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden als de Website ontoegankelijk is voor de gebruiker.
De gebruiker accepteert dat het gebruik van de Website en de inhoud ervan onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid valt. Noch ORTIS, noch eender welke andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of oplevering van deze Website is aansprakelijk en kan bijgevolg niet worden vervolgd voor schade of virussen op de computer van de gebruiker door toegang tot, gebruik van of navigatie op de Website of door het downloaden van gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen, video's of geluid of door een fout of weglating in de inhoud van de Website.

Intellectuele eigendom

De Website is exclusief eigendom van ORTIS. De Website en alle onderdelen ervan (artikels, merken enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ORTIS of van derden.
Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden opgevat als een vergunning of andere vorm van autorisatie ten behoeve van de gebruiker.
Elke reproductie of weergave van (een deel van) de elementen van de Website is ten strengste verboden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTIS.
Het is ten strengste verboden om de naam "ORTIS", het logo en zijn merken, alleen of aanverwant, te gebruiken of te reproduceren, om welke reden dan ook, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande toestemming van ORTIS.

Informatie over het product en/of de dienst

De informatie die op de Website wordt weergegeven, kan variëren van land tot land.
Evenzo zijn niet alle producten en/of diensten beschikbaar in alle landen.
De producten en diensten die worden vermeld op de Website kunnen onderworpen worden aan verschillende wettelijke vereisten afhankelijk van het land.
Verwijzingen naar een product of dienst impliceren niet dat het product of de dienst beschikbaar is of zal zijn in het land van de gebruiker.
De mededelingen die worden gepubliceerd in de "productfiches" komen overeen met de huidige kennis. In de mate van het mogelijke is de laatste versie van deze folders beschikbaar, maar ze kunnen op elk moment worden bijgewerkt. Het wordt sterk aangeraden om de instructies van ORTIS in de verpakking van het product zorgvuldig te lezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of die verband houden met de voorwaarden, hun doel of hun oprichting (inclusief geschillen of niet-contractuele vorderingen) worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet.
De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Luik hebben een niet-exclusieve bevoegdheid voor elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan de Website.
Desalniettemin behoudt ORTIS zich het recht voor om een procedure tegen een gebruiker op te starten wegens overtreding van deze voorwaarden in het land van verblijf of een ander relevant land.
De toegankelijkheid van de Website in een ander land kan niet tot gevolg hebben dat de op de Wite gepresenteerde informatie wordt onderworpen aan de specifieke wetgeving van elk land.
Gebruikers die de Website bezoeken vanuit een land buiten de Europese Unie, doen dit op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Vrijwaringsclausule

ORTIS besteedt redelijke inspanningen aan het bijwerken en de juistheid van de Website en de inhoud ervan. Wij staan echter niet in voor de juistheid of volledigheid van de Website of de inhoud ervan.
Bovendien biedt ORTIS geen enkele garantie of verplichting ten aanzien van de juistheid, geldigheid, geschiktheid of volledigheid van de verstrekte informatie. ORTIS behoudt zich het recht voor om (een deel van) de functies van de Website te onderbreken of op te schorten.
De gebruiker verbindt zich ertoe om alle geldende wetten en voorschriften na te leven. De gebruiker verklaart het internetnetwerk, de kenmerken en de limieten ervan te kennen.
De gebruiker verbindt zich ertoe om de werking van de Website niet te belemmeren of te forceren, om de elementen van de Website niet aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, en om geen frauduleuze gegevens in te voeren.

Link naar de Website

Het encapsuleren (wrapping), het opzetten van links om toegang te krijgen tot de pagina's van de Website, het maken van mirrorsites of het reproduceren van de Website of de inhoud ervan (tekst, afbeeldingen, video,...) op een site van derden, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ORTIS.
De gebruiker mag een link maken naar eender welke pagina van de Website, mits hij of zij hiervoor voorafgaand toestemming gekregen heeft van ORTIS. De gebruiker moet zijn of haar verzoek tot toestemming verzenden naar het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.
Deze links mogen enkel voor niet-commerciële doeleinden worden gemaakt en dit in overeenstemming met de geldende wetten of voorschriften en voor zover dit de reputatie van ORTIS niet schaadt of de gebruiker hier enig voordeel uit haalt.
De domeinnaam ortis.com is exclusief eigendom van ORTIS. 

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat er op de Website van Ortis links zijn opgenomen naar andere websites die worden beheerd door derden.
ORTIS heeft geen controle over de inhoud van deze externe bronnen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud, advertenties, producten, diensten die beschikbaar zijn vanaf of op deze websites, evenals voor naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
ORTIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor bewezen of vermeende schade of verliezen als gevolg van of in verband met de inhoud, het product of de diensten die beschikbaar zijn op deze websites van derden of externe bronnen.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de persoonsgegevens van de Website voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Overeenkomstig deze wet heeft de gebruiker het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, er bezwaar tegen op te tekenen, te corrigeren en te verwijderen. 
Dit recht kan te allen tijde rechtstreeks worden uitgeoefend, via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.
De voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de rechten van de gebruiker worden uitgelegd op het tabblad vermeldingen van de Persoonlijke Levenssfeer dat op de Website kan worden geraadpleegd.

flag be nl